• Zpět
 • Napište nám

  Intranetový portál

  Jedinečný nástroj pro vnitrofiremní komunikaci, sdílení informací a budování firemní kultury.

  Intranetový portál

  Dnešní moderní společnosti čelí enormnímu nárůstu informací, které potřebují předat svým zaměstnancům. Chtějí aby tyto informace byli zaměstnancům jednoduše a rychle dostupné nebo, aby měli potvrzeno, že si je zaměstnanci přečetli a seznámili se s nimi.

  Intranet – platforma, která sdružuje!

  Intranet je když…

  • Potřebujete efektivněji komunikovat nebo sdílet informace v rámci firmy.
  • Potřebujete snadněji delegovat práci.
  • Potřebujete snížit administrativní náklady díky rychlému přístupu k potřebným údajům.
  • Potřebujete podpořit nebo zavést určitou firemní kulturu.

  Prostě zefektivnit vnitrofiremní procesy.

  Výhodné vlastnosti

  Integrovaná platforma – sjednotí vám pohled na různé firemní agendy.
  Jednota – můžete jednoduše šířit firemní kulturu.
  Dostupnost – máte rychlý přístup k potřebným informacím.
  Snížení nákladů – nemusíte dlouho hledat vše potřebné.
  Podpora firemní kultury

  Moderní Intranet nabitý potřebnými informacemi a kvalitními funkcemi, se kterým je radost pracovat.Takový Intranet Vám ulehčí život už jen tím, že budete mít vše potřebné „po ruce“.

  Moderní Intranet nabitý potřebnými informacemi a kvalitními funkcemi, se kterým je radost pracovat.

  Takový Intranet Vám ulehčí život už jen tím, že budete mít vše potřebné „po ruce“.

  Intranet umožňuje přehledně integrovat libovolné moduly a funkcionality např. pomocí menu s nabídkami.

  Firemní intranet si pořiďte, pokud….

  Efektivnější komunikaci v organizaci

  • Dostáváte od kolegů spoustu e-mailů?
  • Některé už nemá smysl ani číst?

  Na intranetu může mít komunikace nejrůznější podobu. Může být přidružená k nějakému tématu a kdykoliv dostupná všem zaměstnancům.

  Výborné jsou diskuse ve vláknech, články nebo úkoly s diskusemi. Úkol přecházející mezi zaměstnanci uchovává zároveň historii komunikace. Tím se odstraní obvyklý zmatek při komunikaci pomocí e-mailů.

  Jednodušší plánování a organizace projektů

  Manažer projektu může na intranetu snadno zakládat projekty, vytvářet pod nimi úkoly i podúkoly, přidělovat je zaměstnancům, rozšiřovat jejich zadání, kontrolovat termíny splnění úkolů a milníky projetu.

  Využíváte-li v organizaci intranet, tak každý ví, na čem má aktuálně pracovat, jaké mají jeho úkoly prioritu, komu má projekt předat dál…

   

   

  Snížení administračních nákladů

  Intranet umožňuje snáze zaměstnance kontrolovat (na jakém projektu nyní kdo pracuje, kolik času už odpracoval, na čem dělal před týdnem, kdo totéž řešil před rokem u podobného projektu…). Snadno se na data podíváte také z jiných úhlů (kolik bylo na projektu odpracováno celkově, na kolik hodin jednotlivých typů práce byl projekt kalkulován, jak v minulosti dopadly podobné projekty apod.)

  Snazší sdílení a archivace dokumentů

  Soubory sdílené na intranetu jsou přístupné všem, kdo mají oprávnění. I když dnes zrovna pracují z domova. Odpadne tak spousta komunikace typu „Najdi mi prosím tu smlouvu…“ a „Nevíte někdo, kde máme šablony pro…“. Intranet také usnadní aktualizaci dokumentů a distribuci nových verzí k příslušným zaměstnancům. A v neposlední řadě, všechny dokumenty, včetně například smluv s dodavateli, jsou tak zálohované.

  Snazší delegace práce

  Máte-li všechny procesy zaznamenané na intranetu a příslušné informace i dokumentaci sdílenou online, je mnohem snazší daný úkol někomu předat. Ať už proto, že původní pracovník dostal narychlo dovolenou, je zdravotně indisponován, nebo jste ho museli vyhodit pro neplnění povinností.

  Podpora firemní kultury

  Existence intranetu může také mít silný vliv na firemní identitu i kulturu. Zaměstnanci se pochopitelně úplně jinak cítí, když vědí, co se ve firmě děje, mají možnost se k tomu vyjadřovat a když jim firma poskytuje silné nástroje, které jim usnadňují práci. Všichni chceme pracovat v transparentní a dobře fungující organizaci.

  Naše intranety umí třeba…

  Organizovat Firemní akce.
  Novinky – informace o dění ve firmě.
  Jídelníček – kam jít na oběd nebo co mají ve firemní „kantýně“.
  Umožní podat zlepšovací návrh.
  Ukáže firemní dokumenty.
  Telefonní seznam – zjistíte kontakt na kolegu.
  Umožní organizovat svoje úkoly, na nic nezapomenete.
  Rezervovat zasedací místnosti nebo zdroje firmy.
  Vytvářet a řídit dotazníky i ankety.

  a mnoho dalších funkcionalit, která Vám mohou být prospěšné a usnadní vám práci.