• Zpět
 • Napište nám

  Trendy v interní komunikaci pro rok 2024?

  Názory, zkušenosti

  Předpokládáme, že v roce 2024 se budou uplatňovat v interní komunikaci nové trendy, které budou poznamenány masovým přijetím umělé inteligence (AI) a budou mít rozhodující vliv na způsob komunikace mezi lidmi a organizacemi.

  1: Umělá inteligence (AI) ve službách interní komunikace

  Personalizovaný obsah – lidé dají AI schopnost dešifrovat složité datové vzory a detekovat preference jednotlivých zaměstnanců, což umožní doručovat jim pro ně vhodný obsah. AI toto bude umět automatizovat což v minulosti nebylo možné.

  Marketingový pracovníci proto budou využívat AI k analýze preferencí zaměstnanců, jejich chování a způsobu a vzorů komunikace, což usnadní vytváření na „míru šitého“ obsahu. Tyto možnosti zajistí, že každá zpráva bude pro zaměstnance srozumitelná a podpoří zvýšenou angažovanost každého jednotlivého zaměstnance.

  Tvorba obsahu – osvícení manažeři budou využívat AI k tvorbě obsahu. AI odemkne řadu možností, umožňující generovat nový, inovativní, personalizovaný obsah. AI může pomůže navrhovat, vytvářet, a dokonce zdokonalovat obsah napříč různými médii.

  Využitím AI k procházení obrovských množství dat budou manažeři odhalovat cenné poznatky, trendy a témata, což jim umožní generování čerstvého, poutavého obsahu, který zaměstnance účinně zaujme a angažuje. Tento symbiotický vztah mezi manažery komunikace a AI má potenciál přeformátovat tvorbu obsahu, nabízející vzrušující možnost pro vytváření vlivných a relevantních zpráv v rychle se měnícím prostředí interní komunikace.

  2: Vzestup video komunikace

  Připravte se na explozi video komunikace!

  Díky možnosti AI, která je vám video obsah je schopna vytvářet automaticky. Kdy vytvořit poutavé video již nebude tak složité, časově náročné a drahé.

  Video obsah bude hvězdným hráčem při firemním sdílení zprávy. Tento posun představuje otočku směrem k poutavému obsahu, který efektivně doručuje informace.

  Přijetí tohoto trendu zvýší angažovanost zaměstnanců, ale také posílí pouta mezi členy týmu na různých místech. Video komunikace není jen trend, je to mocný nástroj pro zlepšení interní komunikace. Přidání video obsahu do vaší digitální pracovního prostředí ho promění v angažující centrum spojení a produktivity. Firmy, které se přidávají na vlnu videa, vytvářejí spokojené týmy, podporují otevřenost a sjednocenou pracovní kulturu.

  3: Zaměření na zaměstnanecký zážitek

  Prožítky zaměstnanců zaujmou klíčové místo ve strategiích interní komunikace. Jde o to zaměřit se na to, co zaměstnanci skutečně potřebují a co si přejí dosáhnout, a zároveň zajistit, že jejich pohoda zůstává na prvním místě. Vytvořit jim sen, jako ve filmu…

  Toto video zaměření na cestu zaměstnance není jen trendem; je to hra o změnu. Přizpůsobení komunikačních úsilí k povýšení celkového zážitku zaměstnance bude tajemstvím pro pěstování motivované pracovní síly.

  Představte si pracoviště plné pozitivity, kde spolupráce plyne bez námahy a kde firemní kultura je magnetickou silou, která udržuje všechny tahat za jeden provaz.

  Nicméně nejde jen o pozitiva; špatná komunikace v práci může mít skryté náklady. Nesprávná komunikace nebo její nedostatek může vyvolat zmatek, demotivaci a brzdit inovace. K tomu, aby tomu bylo předcházeno, je zapotřebí komunikaci rozvíjet, zvyšovat transparentnost, aktivní poslech a podporovat otevřený dialog. Tyto myšlenky budou základem Vašich úspěšných strategií v roce 2024, otevírajíc cestu, kde komunikace není jen nástrojem, ale tepem živé a propojené pracovní komunity.

  4: Mobilní komunikace a práce na dálku

  Práce na dálku stále přetrvává, což přivádí mobilní komunikaci do popředí firemních strategií. Firmy se připravují, investují do uživatelsky přívětivých platforem navržených pro mobilní zařízení a vybavují se inovativními nástroji určenými ke překonání rozdílů mezi geograficky rozptýlenými týmy.

  Důraz zde není jen na adaptaci na práci na dálku, ale na to, jak v ní prosperovat. Jde o překonání překážek a zajištění toho, aby komunikace zůstala tak plynulá a efektivní, jako kdyby všichni byli ve stejné místnosti…

  Představte si situaci, kde člen týmu je mnoho kilometrů daleko může bez problémů:

  • spolupracovat v reálném čase,
  • přispívat novými nápady k brainstormingu projektu, vše prostřednictvím pohodlí svého chytrého telefonu nebo tabletu.

  Toto je ta pravá síla mobilní komunikace v praxi…

  V prostředí práce na dálku jsou nástroje jako SharePoint pro interní komunikaci stávají vodícími hvězdami. Otevírají cestu digitálnímu ekosystému, kde dokumenty, aktualizace a konverzace proudí bez námahy, a zajistí, že každý zaměstnanec, bez ohledu na umístění, zůstane v obraze.

  Jde o více než o pohodlí: jde o vytváření pocitu sounáležitosti navzdory fyzickým vzdálenostem, skrze SharePoint se vize, cíle a etos společnosti stávají nitmi spojujícími dohromady tkaninu práce na dálku. Nejde jen o práci na dálku: jde o společné prosperování, překonávání překážek fyzičnosti a vyvíjení se do sjednocené síly, vše v dlaních vaší ruky.

  5: Inkluzivita a rozmanitost v interní komunikaci

  Připravte na přijetí klíčového posunu směrem k inkluzivitě a rozmanitosti v tom, jak komunikujeme interně. Jde o to zajistit, aby každý hlas, bez ohledu na původ nebo perspektivu, nejenom zněl, ale byl přijat jako součást celku.

  Společnosti oprávněně zaměřují světla reflektorů na tuto oblast, věnují jí pozornost, kterou si zaslouží. Tím zajišťují, že komunikace oslovuje každého člena týmu, aby se každý cítil oceněn a respektován.

  Představte si pracoviště, kde se střetávají různé myšlenky, zkušenosti a pohledy, vytvářející živý mix kreativity a inovace. To je síla přijímání. Nejde jen o odškrtnutí seznamu různorodosti; jde o vytvoření prostředí, kde má každý pocit, že patří, kde jejich myšlenky mají význam a kde mohou skutečně prosperovat.

  Nicméně je to o mnohem víc než jen o dobrém pocitu. Jde také o smysl pro podnikání! Když se společnost zaváže k inkluzivitě, stává se hnízdem pro nové nápady, různorodé pohledy a řešení, která oslovují širší publikum. Tato různorodost myšlení se promítá do inovací a řešení problémů, které mají dalekosáhlý a výrazný dopad. Nyní, abychom skutečně využili potenciál inkluzivity a rozmanitosti, společnosti zkoumají nové způsoby, jak zlepšit interní komunikaci. Podporují otevřené dialogy, povzbuzují zpětnou vazbu ze všech stran a poskytují platformy, které zvýrazňují hlasy, které byly dříve v pozadí. Jde o vytváření kultury, kde se každý cítí pohodlně při sdílení svých myšlenek, věděc, že budou oceněny a zohledněny. Tento přístup nejenom přivádí každého ke stolu, ale také zajišťuje, že každý hlas přidává do mixu jedinečnou příchuť, vytvářející pracovní prostředí, které není jen pestré, ale živé a odolné.

  6: Bezpečnost v interní komunikaci

  S více odesílanými e-maily, sdílenými soubory a online diskusemi se stává zabezpečení naší komunikace klíčové. Takže v nadcházejícím roce firmy zdvojnásobují úsilí o posílení ochrany svých interních výměn.

  Plán hry? Těžké investice směřované k utažení digitální pevnosti. Šifrování, štít, který zprávy a data činí nečitelnými pro zvědavé oči, se stává hlavním hráčem.

  Ale to nekončí: Firmy také sázejí na bezpečné platformy, vytvářejí virtuální bezpečná útočiště, kde konverzace probíhají za digitálními, opevněnými zdmi. A to není vše – v plánu jsou také komplexní školení. Jde o to vybavit zaměstnance know-how k identifikaci potenciálních rizik, aby byli první linii obrany proti kybernetickým hrozbám.

  Proč to celé vzrušení kolem bezpečnosti? No, nejde jen o ochranu citlivých firemních informací (i když je to klíčové). Jde také o posílení důvěry mezi pracovníky. Když zaměstnanci vědí, že jejich digitální interakce jsou chráněny a zabezpečeny, vytváří to pocit sebevědomí a jistoty. A to je základ zdravého a odolného pracovního prostředí.

  To je důvod, proč tolik organizací spoléhá na robustní platformy jako Microsoft 365. Nástroje jako Microsoft Teams pro interní komunikaci mají funkce navržené pro zajištění šifrovaných konverzací a chráněného sdílení souborů.

  Závěr

  Interní komunikační trendy v roce 2024 nejsou jen předpovědi; jsou to příležitosti k přetváření pracovišť. Umělá inteligence (AI) přizpůsobuje obsah různým stylům, podporuje zapojení. Video komunikace sjednocuje týmy, překračuje vzdálenosti. Důraz na zaměstnanecký zážitek podporuje motivaci a inkluzivitu, podněcuje inovace. Mobilní komunikace a bezpečné platformy jako SharePoint usnadňují plynulou vzdálenou spolupráci. Firmy investují do robustních bezpečnostních opatření, včetně nástrojů jako Microsoft Teams, k zajištění výměn a budování důvěry. Tyto trendy předefinují pracoviště, naléhají na manažery komunikace, aby inovovali, a podporují propojená a bezpečná prostředí.

  …začíná scifi jak z filmů …