• Zpět
  • Napište nám

    Dotace

    Operační program

    Společnost ACMARK s.r.o. v rámci rozvoje svých produktů se stala příjemcem dotace z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).

    Peníze poskytnuté od Evropského fondu pro regionální rozvoj byly použity na projekty s názvem : Systém pro řízení firmy DIRECTIS 2, registrační číslo: CZ.01.4.04/0.0/0.0/15_005/0000550.