• Zpět
 • Napište nám

  Správa smluv

  Sliby se mají plnit, obzvlášť jsou-li podložené smlouvami.

  Pro koho se hodí?

  Pro všechny, kteří v rámci své pracovní činnosti utváření jakékoliv dohody, domluvy a kontrakty, ve kterých chtějí mít naprostý pořádek.

  Modul se postará o organizaci vašich smluv a zajistí, že přesně budete vědět, co jste slíbili vy jiným a co jiní slíbili vám.

  Není to jen o podpisu, stojí za tím mnohem více. Držte smluvní vztahy pevně v rukách.

  Výhodné vlastnosti

  Řád – všechny typy a druhy smluv organizované a roztříděné.
  Snadná tvorba – vytvářejte šablony a poté z nich vycházejte, ušetříte spoustu času.
  Digitalizace – opatřete smlouvy čárovým kódem a pomocí skenování zatřiďte.
  Bezpečnost – zabezpečte svá data pomocí AD RMS/AIP, k vašim smlouvám se nikdo nedostane.

  Co říká náš zákazník

  Naše společnost je součástí sítě vztahů, které jsou všechny ošetřeny smlouvami. DIRECTIS naši pozici v této síti vztahů notně vylepšuje.

  Díky němu máme perfektní přehled v našich závazcích i závazcích našich partnerů. I procesy se smlouvami jsou pro nás teď mnohem plynulejší a snazší.

  Co modul se smlouvami dokáže?

  Šablony a evidence

  Vytvářejte smlouvy z předem připravených šablon. Kategorizujte smlouvy podle typů a druhů pro lepší organizaci a vyhledávání. Veďte přehlednou evidenci smluv, díky které budete mít přehled o všech atributech smluv (kým byla uzavřena, kdy má platnost, …).

  Evidenci lze provázat s dalšími moduly DIRECTIS.

  Procesy se smlouvami

  Modul obsahuje systém procesů, který slouží k řízení činností se smlouvami. Řiďte tvorbu, připomínkování a schvalování smluv. Hlídejte termíny stanovené ve smlouvách.

  Budete přesně vědět, kolik času se na projektech odpracovalo a kdo je jak vytížen.

  Integrace a sdílení

  Modul je dokonale integrovaný s MS Office. Můžete pracovat v online či offline režimu.

  Díky nástrojům sdílení můžete na smlouvách pracovat v týmech, všichni můžete provádět úpravy a diskutovat o obsahu smluv.

  Jednání s protistranou

  Modul umožňuje navázat smlouvy na protistrany a jednoduše je s nimi sdílet. Obě strany mohou doplňovat termíny, podpisy, sledovat stav, přikládat přílohy a tak dále.

  Zdlouhavému posílání smluv emailem tam a zpět je tedy konec.

  Příklady typů smluv, které s DIRECTIS spravují naši klienti:

  Smlouvy se zákazníky
  Smlouvy se zaměstnanci
  Smlouvy s dodavateli
  Smlouvy s partnerskými společnostmi

  DIRECTIS pomáhá třeba zde