• Zpět
 • Napište nám

  Tvorba a evidence smluv

  Sliby se mají plnit, obzvlášť jsou-li podložené smlouvami.

  Pro koho se hodí?

  Pro všechny, kteří v rámci své pracovní činnosti utváření jakékoliv dohody, domluvy a kontrakty, ve kterých chtějí mít naprostý pořádek.

  Modul se postará o organizaci vašich smluv a zajistí, že přesně budete vědět, co jste slíbili vy jiným a co jiní slíbili vám.

  Není to jen o podpisu, stojí za tím mnohem více. Držte smluvní vztahy pevně v rukách.

  Výhodné vlastnosti

  Řád – všechny typy a druhy smluv organizované a roztříděné.
  Snadná tvorba – vytvářejte šablony a poté z nich vycházejte, ušetříte spoustu času.
  Digitalizace – opatřete smlouvy čárovým kódem a pomocí skenování zatřiďte.
  Bezpečnost – zabezpečte svá data pomocí AIP, k vašim smlouvám se nikdo nedostane.
  Hlídá termíny – většina smluv má nějaké termíny plnění nebo výpovědí. DIRECTIS vám tyto termíny bude hlídat a nic vám neunikne.

  Co modul se smlouvami dokáže?

  Šablony a evidence

  Vytvářejte smlouvy z předem připravených šablon. Kategorizujte smlouvy podle typů a druhů pro lepší organizaci a vyhledávání. Veďte přehlednou evidenci smluv, díky které budete mít přehled o všech atributech smluv (kým byla uzavřena, kdy má platnost, …).

  Evidenci lze provázat s dalšími moduly DIRECTIS.

  Procesy se smlouvami

  Modul obsahuje systém procesů, který slouží k řízení činností se smlouvami. Řiďte tvorbu, připomínkování a schvalování smluv.

  Hlídejte termíny stanovené ve smlouvách a nic už nepropásnete.

  Integrace a sdílení

  Modul je dokonale integrovaný s MS Office. Můžete pracovat v online či offline režimu.

  Díky nástrojům sdílení můžete na smlouvách pracovat v týmech, všichni můžete provádět úpravy a diskutovat o obsahu smluv.

  Jednání s protistranou

  Modul umožňuje navázat smlouvy na protistrany a jednoduše je s nimi sdílet. Obě strany mohou doplňovat termíny, podpisy, sledovat stav, přikládat přílohy a tak dále.

  Zdlouhavému posílání smluv emailem tam a zpět je tedy konec.

  Příklady typů smluv, které s DIRECTIS spravují naši klienti:

  Smlouvy se zákazníky
  Smlouvy se zaměstnanci
  Smlouvy s dodavateli
  Smlouvy s partnerskými společnostmi

  Jak řídíme naše Smlouvy?

  Vše přehledně

  Někteří klienti používají pro evidenci smluv pouze „dokumentové knihovny“.

  Takové řešení, ale není moc vhodné, neboť problematika smluv je daleko složitější. Při tvorbě a správě smluv je potřeba např. přikládat přílohy, evidovat podklady ke smlouvě, dodatky a další detaily.

  DIRECTIS umožňuje přehledným způsobem evidovat vše potřebné, a dokonce vám dokáže rozlišit dokumenty pro tvorbu smlouvy a následně podepsané a platné dokumenty.

  Nepropásněte termíny

  Většina smluv obsahuje nějaké termíny, na které je navázána nějaká následná aktivita, která by neměla projít bez povšimnutí.

  Smlouvy mohou mít například:

  Platnost.
  Výpovědní lhůtu.
  Dobu určitou.
  Automatickou prolongaci.

  a další parametry, které je dobré hlídat.

  S DIRECTIS, který má implementovány potřebné upozorňovací mechanismy na nic nezapomenete…

  Jednoduchá tvorba smluv z šablon

  Modul smlouvy může obsahovat také šablony smluv, které lze centrálně řídit.

  Do smluv vložíte nejednom text, ale také proměnná pole, které budou „natahovat“ aktuální informace z DIRECTIS a předvyplní všechny potřebné hodnoty.

  Vaši pracovníci tak budou mít při tvorbě smlouvy vždy to platné znění a nebudete se muset bát, že s klientem uzavřou tu špatnou…

  Jednoduchý a průkazný elektronický podpis

  Smlouvy jsou bez podpisu neplatné!

  Proto DIRECTIS umožňuje řídit podepisování smluv a vy budete vždy vědět v jakém stavu se vyše podepisování nachází.

  DIRECTIS umožňuje smlouvy podepisovat.

  • Elektronicky
  • Ručně

  Jednoduchým „kliknutím“ odešlete smlouvu na elektronický podpis např. pomocí služby Signi.com nebo dalších poskytovatelů.

  V DIRECTIS můžete potom sledovat jak jednotliví podepisující smlouvu podepisují.

  Historie aktivit

  Smlouvy procházejí jednotlivými stavy a provídějí s na nich schvalovací a jiné úkony.

  Všechny tyto úkony josu zaznamenávány do historie aktivit, aby uživatelé systému mohli sledovat kdo co a kdy se smlouvou prováděl za úkony.

  Zaujala vás naše ukázka a chcete vědět podrobnosti?

  Napište si o ni.

   TEĎ UŽ CHYBÍ JEN VAŠE ÚDAJE

   Odesláním formuláře souhlasíte se zpracovaním osobních údajů.

   DIRECTIS pomáhá třeba zde