• Zpět
 • Napište nám

  Řízení kvality

  Nic nepřivede spokojené a loajální klienty tak, jako to dokáže kvalitní produkt.

  Pro koho se hodí?

  Pro každého, kdo chce poskytovat ty nejlepší produkty a služby a kdo chce aby kvalita rostla, ale náklady zůstaly na optimální úrovni.

  Řízení kvality vám umožní procesy řídit systematicky a hlavně měřitelně.

  Vydejte se na cestu, kde každý další krok je lepší než ten předchozí.

  Výhodné vlastnosti

  Není to byrokracie – je to nástroj, který přinese výsledky.
  SMART cíle – investujte energii a prostředky pouze do SMART cílů, modul vám je pomůže rozpoznat.
  Audity pod palcem – audit už nebude strašák, poskytne vám cenné a relevantní informace.
  Bezbolestné reklamace – evidence, upozorňování a správa vazeb na ostatní části systému managementu kvality.

  Kudy vede cesta k neustálému zlepšování?

  Modul QM Řízení kvality vychází z mezinárodních norem pro systémy managementu jako jsou: ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, OHSAS 18001, ČSN ISO 45001, ČSN EN ISO/IEC 27001 a další.

  Audit

  Znamenité řízení auditů zajistí jejich správu, evidenci, plánování i organizaci. Sestavíte si tým auditorů dle odborné způsobilosti a budete řídit jejich oprávnění.

  Auditor bude mít k dispozici checklist, díky kterému bude přesně vědět, na jaké oblasti se zaměřit.

  Výstupy z auditů budou zpracovány do přehledných statistik a bude na ně navazovat řízení neshod, doporučení a opatření.

  Neshody, doporučení a opatření

  Díky kvalitnímu reportingu perfektně navážete na výsledky auditů a budete podnikat již jen relevantní kroky.

  Zjištění z auditů přiřadíte odpovědným osobám a budete sledovat, jak odstraňování neshod probíhá.

  Budete mít komplexní přehled o implementaci jednotlivých doporučení a opatření. Řešení je integrované s ostatními částmi systému.

  Cíle

  Určujte, evidujte a organizujte cíle za účelem neustálého zlepšování. Modul umožňuje kontrolovat průběh plnění cílů a schvalovat zdroje k jejich plnění.

  Díky možnosti rozpracování cílů do konkrétních úkolů (programů), budete vždy přesně vědět nejen to, kam míříte, ale také kudy vede cesta.

  Reklamace

  Reklamace není příjemná záležitost, DIRECTIS vám s ní však pomůže. Evidujte přijaté reklamace a to včetně způsobu jejich vyřízení a vyrozumění zákazníka. Nechte se upozornit na termín řešení reklamace.

  Mějte přehled o nákladech a vazbách na evidenci zákazníků. Toto řešení je plně integrované s ostatními částmi modulu (neshody, opatření a úkoly).

  Exaktnost a měřitelnost díky:

  Číselníkům (požadavky, procesy, lokality, normy, kontrolní listy,…)
  Měření všech procesů (KPI)
  Statistickým výstupům

   TEĎ UŽ CHYBÍ JEN VAŠE ÚDAJE

   Odesláním formuláře souhlasíte se zpracovaním osobních údajů.

   DIRECTIS pomáhá třeba zde