• Zpět
 • Napište nám

  Datové schránky

  Pošlete rychle, zaručeně a průkazně.

  Datové schránky

  Modul Datové schránky je určen pro posílání zpráv mezi různými organizacemi zejména státní správou prostřednictvím datových schránek.

  Datové schránky a zprávy posílané prostřednictvím nich nahrazují klasický způsob doručování v listinné podobě, protože zákon o datových schránkách zrovnoprávňuje papírovou a elektronickou verzi zasílaného dokumentu. Cílem datových schránek je rychlejší, levnější a spolehlivější komunikace s organizacemi zejména ve státní správě.

  .

  Výhodné vlastnosti

  Je možno provozovat pro více Datových schránek nebo firem.
  Systém zachovává historii komunikace s organizacemi.
  Vyhledávání podle různorodých výrazů a parametrů.
  Vytváření různých Work Flow pro přijatou nebo odeslanou zprávu.,
  Možnost elektronického podpisu kvůli věrohodnosti uchovávaných informací.

  Přehledný seznam datových zpráv s možností automatizovaného zpracování.

  4

  ISDS – Datové schránky umožňují:

  1
  vytváření datových zpráv a přikládání příloh,
  2
  vytváření datových zpráv a přikládání příloh,
  3
  přijímání notifikací z datových schránek,
  4
  ovládání přístupových práv k schránkám pro jednotlivé uživatele systému,

  Proč používat náš systém oproti standardnímu rozhraní datových schránek?

  • Následné zpracování – možnost zpracovávat došlé a odeslané zprávy v rámci Vaší organizace např. přeposlat někomu jinému nebo nastavit upozorňovací procedury a procesy tak, aby se se správou stalo to co požadujete nebo nezapadla.
  • Historie – námi vytvořený modul zachovává historii komunikace tak jak dlouho chcete. Standardní bezplatné rozhraní Datových schránek pouze 3 měsíce.
  • Sdružování – přes náš modul je možné vyhledávat podle parametrů a slučovat zprávy např. podle organizace. Máte tak rychlý a jednoduchý přehled o tom co jste komu odeslali a od něj přijali.
  • Přístupová práva – v rámci našeho systému můžete efektivně řídit přístupová práva k jednotlivým zprávám a jejich obsahu.

  Jednoduché vytvoření nové datové zprávy s možností přidat všechny zákonem předepsané záležitosti včetně příloh.