• Zpět
 • Napište nám

  Oběh dokumentů

  Kdysi se dokumenty nosili po firmách pěšky.
  Kdo by to dnes chtěl…

  Oběh dokumentů

  Většina společností dostává poštu, faktury a další podobné dokumenty, které je potřeba nějakým způsobem „prohnat“ firmou, kdy se odpovědní zaměstnanci, pro které jsou dokumenty určeny k nim vyjadřují, zpracovávají je a posouvají je dál.

  Šéfe, kdy to schválíte?

  Je primárně určen pro evidenci, klasifikaci a schvalování externích i interních dokumentů jako jsou např. faktury, smlouvy, dokumenty přijaté datovou schránkou. Dále se používá také pro schvalování interních žádanek o nákup, žádosti o dovolenou, cestovní příkazy, opravy počítačů, žádost o přidělení prostředku.

  V rámci tohoto řešení budou implementovány přednastavené formuláře a pravidla oběhu firmou tzv. work flow a jejich možná uživatelská konfigurace. Bude možné také vytvářet a následně řídit schvalovací procesy v rámci jednotlivých oběhů dokumentů tzv. work flow. Dále bude možno sledovat proces průchodu firmou tzv. auditní stopa.

  Oběh dokumentů je určen pro:

  schvalování Žádanek
  schvalování Faktur
  žádosti o dovolenou
  schvalování cestovních příkazů
  žádosti o nákup libovolné věci jako je např. myš
  schvalování Objednávek

  Modul Oběh dokumentů umožňuje…

  1. ePodatelna – ručně, dávkově nebo pravidelně automatizované formy vstupu.
  2. Přehled – možnost organizace dokumentů do přehledné struktury nebo pomocí definovaných metadat.
  3. Ukládání – přístup přímo z menu aplikací Microsoft Office na SharePoint, funkce předvyplňování formulářů a detekce chyb ve formulářích.
  4. Verzování – automatická tvorba, řízení verzí a revizí dokumentů.
  5. Historie – evidence historie práce s dokumenty.
  6. Týmová spolupráce – podpora práce více uživatelů s jedním dokumentem.
  7. Vyhledávání – silné nástroje s využitím kontextových filtrů a efektivní vyhledávání uvnitř dokumentů.
  8. Přístupová práva a vytváření dynamických pohledů na dokumenty.
  9. Workflow – podpora řízení procesu schvalování podle vložených údajů metadat.
  10. Správa šablon dokumentů –  podpora vytváření standardizovaných dokumentů.
  11. Skartace dokumentů – prověřené retenční politiky proti zastarávání obsahu úložiště.
  12. Portálové publikace dokumentů na intranet či extranet.
  13. Digitalizace – podpora převodu papírových dokumentů na elektronické.
  14. Elektronické podepisování dokumentů
  15. Důvěryhodná archivace – auditované.