• Zpět
 • Napište nám

  Service Desk

  Spravujte účinně a jednoduše své servisní požadavky.

  Service Desk

  Všude se něco děje třeba od jednoduchých věcí, že někde teče voda nebo, že potřebujete nainstalovat počítač. Toto dění je potřeba sledovat, nějak řídit a vyhodnocovat. Proto společnosti používají Service Desk, který je třeba integrovaný do Intranetu nebo jako součást Řízení kvality.

  SD – Servis Desk

  Klíčovou vlastností Servise Desku je poskytování jednotného místa pro zadávání požadavků a incidentů. Z těchto záznamů vychází řešení incidentů prostřednictvím Incident managementu a Problem managementu.

  Incident management

  Cílem incident managementu je aplikování praktik pro minimalizování negativních dopadů incidentů systematickým dosahováním obnovy běžného provozu služeb.

  Podle typu incidentu je nezbytné definovat patřičná opatření a alokovat přiměřené zdroje, aby bylo možné efektivním způsobem incident vyřešit.

  Problem management

  Cílem problem managementu jsou praktiky pro redukci negativních dopadů opakujících se incidentů.

  Této redukce se dosahuje identifikací Problému (= příčiny opakujících se incidentů) a systematickým aplikováním opatření, které zamezí vzniku těchto incidentů.