• Zpět
 • Napište nám

  Řízení porad a úkolů

  Poslouchejte co šéf říká a nezapomeňte to správně udělat!

  Řízení porad a úkolů

  S projekty různého rozsahu se setkáváme prakticky ve všech oblastech podnikatelské i ekonomické činnosti jako např. vývoj nových výrobků a jejich uvádění na trh, konstrukce stroje na zakázku či instalace výrobní linky, vývoj nového software, marketingové kampaně a další činnosti menšího i většího rozsahu.

  Porady a úkoly jsou jedno „tělo“..

  Jednoduché a efektivní nástroje pro důslednou správu úkolů, efektivní vedení řízení porad

  Museli jste již někdy opakovaně urgovat nebo vysvětlovat zadaný úkol?

  Systém Vám poskytne informace o vybraných aktivitách Vašich podřízených, požadované reporty budete mít na stisk jednoho tlačítka.

  Prostě zefektivnit vnitrofiremní procesy.

  Výhodné vlastnosti

  Jednotný pohled na všechny úkoly z celého portálu.
  Snadný dohled nad plněním úkolů.
  Plná integrace na Kalendáře v Outlook a Office 365.
  Tvorba zápisů porady z šablon.
  Rychlá informovanost všech potřebných

  Jak můžete řídit porady a jejich úkoly?

  1. Příprava porady
  Je základním prvkem celého procesu, kdy v rámci porady definujete: kdy a kde s porada bude konat, koho na poradu pozvete neboli seznam účastníků. Můžete také doplnit jen ty, které chcete o poradě informovat.

  Následně sestavíte program porady, ať již nový nebo použijete některý z minulé porady.

  Po vytvoření kompletního záznam Porady provede odeslání všem pozvaným na poradu pozvánkovým emailem.

  2. Konání porady

  Porada se koná…

  Při vytváření zápisu na poradě:

  • můžete vytvořit prezenční listinu ze skutečně zúčastněných osob,
  • provedete zápis toho co se na poradě skutečně probíralo – body porady,
  • můžete zkontrolovat úkoly z „minula“ nebo zadat nové úkoly
  • a cokoliv dalšího…

  3. Informace zúčastněným
  Po provedení porady rozešlete zápis z porady pomocí emailu všem, kteří to potřebují a nemusí se jednat o přímé účastníky porady, ale třeba o ředitele, kteří chtějí mít jen informace.

  Úkoly, které jste plánovaly v rámci porady se dostanou přímo do seznamu a kalendářů řešitelů, Je možné jim také poslat notifikaci, aby o přiděleném úkolu doopravdy věděli…

  4. Zpracování a kontrola úkolů
  Úkoly vznikají buďto z porad nebo jednoduše z dění okolo vás.

  V našem řešení najdete nejenom způsob, jak založit úkol, ale hlavně procedury pro:

  • snadnou kontrolu termínů a stavů úkolů,
  • jednoduché zobrazení mých úkolů,
  • seznam úkolů, které jsem zadal já někomu jinému
  • a účinné upozornění na stav i termíny úkolů.

  Díky tomu je námi vytvořené řešení komplexní a velmi účinné pro jejich správu.

  Na splnění úkolu zapomenete jen když chcete!