• Zpět
 • Napište nám

  Řízení projektů

  Spolehlivý pomocník k přehlednému řízení projektů, vkládání souborů, vytváření úkolů…

  Řízení projektů

  S projekty různého rozsahu se setkáváme prakticky ve všech oblastech podnikatelské a ekonomické činnosti jako např. vývoj nových výrobků a jejich uvádění na trh, konstrukce stroje na zakázku či instalace výrobní linky, vývoj nového software, marketingové kampaně a další činnosti menšího i většího rozsahu.

  Řiďme s cílem zvítězit!

  Projekt chápeme jako soubor činností, které mají předem stanovený a jasný:

  cíl, začátek a konec.

  Řízení projektů bez podpory informačních technologií vede k:

  • prodlevám,
  • plýtvání časem i prostředky a
  • realizaci projektů prodražuje, někdy až znemožňuje.

  Pro efektivní plánování a rozvrhování jednotlivých činností i zdrojů je vhodné využívat moderní metody za softwarové podpory.

  Přejděte na ziskový způsob práce!

  • Udělejte si pořádek v činnostech a úkolech
  • Na nic nezapomeňte, řiďte se procesy
  • Získejte přehled díky přesnému reportingu

  Výhodné vlastnosti

  Management procesů – dodržíte povinné kroky zpracování.
  Vykazování času – víte přesně kolik se na projektu odpracovalo a kdo a jak je vytížen.
  Přehledný reporting – víte přesně jak je projekt výnosný nebo kde jsou jeho slabiny..
  Dokonalá integrace na Teams – zrychlí a zpřehlední Vaši práci s Projekty.
  Intuitivní nástroje pro týmovou spolupráci – můžete online diskutovat v rámci Projektu.

  Komplexní integrace s Teams

  Umožňuje napojení na Microsoft Teams s možností vytváření položek z Projektového řízení do Teams nebo plnou synchronizací Projektů, Úkolů a obsahu.

  1 – 2 – 3 jednoduché kroky
  k efektivnímu řízení projektů…

  1.

  Vytvoření nového projektu

  Při vytváření projektu můžete…

  • Stanovit termíny zahájení a dokončení projektu.
  • Rozdělit projekt na jednotlivé činnosti a vytvoření úkolů v projektu.
  • Určit klíčové a kritické termíny a mezníky projektu.
  • Odhadnout předpokládané doby trvání každého úkolu, návaznosti a předpokládané požadavky na finanční, technické, materiálové i personální zdroje.
  • Sestavit pracovní tým z interních pracovníků i externích kontaktů.
  • Stanovit rozpočet na realizaci.
  • Při často opakovaných typech projektů jsou jednotlivé úkoly i požadavky na obsazení role v týmu uloženy v šabloně projektu, do které lze uložit i související dokumentaci (šablony smluv, harmonogram, průvodních a závěrečných zpráv, protokolů apod.).
  2.

  Realizace Projektu

  • Projektový manažer kontroluje plnění úkolů a termínů přidělených členům týmu v několika typech přehledů, a to v tabulce, v kalendáři, na časové ose nebo pomocí Ganttova diagramu.
  • Členové týmu si mohou odfiltrovat a zobrazit ty úkoly i termíny k projektu, které se jich bezprostředně týkají a průběžně vkládat zápisy o plnění či dokončení.
  • Fulltextové vyhledávání v systému usnadňuje přístup k uloženým údajům a dokumentům.
  • Pokud během realizace projektu při kontrolních poradách vzniknou nové úkoly (které nebyly plánovány před zahájením projektu), je možné vytvářet je v systému a přidělovat členům týmu přímo na kartě zápisu z porady.
  • Zápis času stráveného na úkolech umožňuje sledovat celkovou nákladovost projektu a umožňuje plánovat kapacity realizátorů projektu.
  • Skutečné náklady na projekt jsou sledovány na samostatné kartě vkládáním jednotlivých nákladových položek a souhrn skutečných nákladů systém zobrazí i v tzv. košilce projektu.
  3.

  Vyhodnocování Projeku

  • Závěrečný report k projektu obsahuje nejen skutečný termín dokončení, ale také skutečné doby realizace jednotlivých úkolů a skutečné náklady.
  • Pokud během realizace projektu vznikly nové, původně nepředvídané úkoly, porady nebo prodlevy a kritická místa. Je vhodné tyto situace po dokončení projektu analyzovat a následně je zapracovat do šablony pro využití u budoucích projektů.
  • Součástí systému je funkce Reporting Services od Microsoft, ve které projektový manažer může sledovat např. vykázaný čas členů týmu na úkolech k projektu.
  • Fakturace – na základě odvedeného nebo smluvně dohodnutého času máte možnost vytváření podkladů pro fakturaci. Dále je možno se napojit na ekonomický systém jako je POHODA, Money Fakturoid atp., kde fakturaci realizujete.