• Zpět
 • Napište nám

  Risk Management

  Risk Management

  Řízení kvality je proces, jehož hlavním a jediným cílem je Spokojený zákazník. Prostředkem pro dosažení tohoto cíle je optimalizace pracovních a výrobních postupů tak, aby dodávané produkty a služby maximálně řešily požadavky zákazníka a zároveň byly produkovány se zachováním optimálních nákladů.

  RM – Risk Management

  Modul RM – Řízení rizik metodicky vychází z normy ČSN ISO/IEC 13335–2, která se primárně zaměřuje na popis řízení bezpečnosti IT.

  4

  Řízení rizik touto metodou zahrnuje následující fáze postupů a pravidel:

  1
  Určení a ohodnocení aktiv – Cílem první fáze je identifikovat aktiva společnosti, která budou zahrnuta do analýzy rizik. U těchto aktiv musí být stanovena jejich hodnota a určen vlastník.
  2
  Určení a ohodnocení hrozeb – Cílem druhé fáze je identifikovat a ohodnotit hrozby, které mohou působit na výše určená aktiva společnosti.
  Prvním krokem je upřesnění katalogu hrozeb, které budou pro každé aktivum vyhodnocovány. Katalog hrozeb upřesňuje Manažer bezpečnosti.
  3
  Určení míry rizika – Míra rizika je metrika, podle které lze jednoznačně určit výběr opatření implementovaných pro ochranu aktiva.
  Určení míry rizika je závislé na hodnotě aktiva, četnosti hrozby a dopadu hrozby.
  4
  Výběr opatření – Představitel vedení pro bezpečnost musí učinit rozhodnutí, od jaké úrovně budou rizika pokrývána opatřeními. Rizika pod touto úrovní jsou dále považována za zbytková a pouze evidována.
  Rizika nad touto úrovní jsou systematicky pokrývána vybranými opatřeními.