• Zpět
 • Napište nám

  Pošta, spisová služba

  Už jste byli dnes na poště?

  Správa pošty, spisová služba

  Je to vlastně malá „pošta“, kterou potřebují mít na svém místě snad všechny společnosti. Organizace zásilek jejich příjem, posílání, evidence, zpracování a archivace to je to co je předmětem vytvořených funkcionalit.

  Všichni dostáváme poštu..

  Všechny společnosti komunikují s okolím a dostávají od jiných organizací Zásilky.

  Pokud potřebujete mít v obdržených a odeslaných Zásilkách pořádek, tak je pro Vás vždy zajímavé Zásilky zpracovávat pomocí systému.

  Pro efektivní správu zásilek jsme pro Vás vyvinuly modul Správa pošty, spisová služba. Tento modul může být napojen na další moduly nebo systémy, které se zpracováním zásilek účinně pomáhají.

  Výhodné vlastnosti

  Dokonalá integrace na Microsoft Office – zrychlí a zkvalitní Vaši práci s Dokumenty.
  Intuitivní nástroje pro týmovou spolupráci – můžete online diskutovat nad sdíleným obsahem.
  Procesní řízení – pomůže dodržet povinné kroky zpracování.
  Data a informace uložené v systému budou dostupná odkudkoliv na světě.
  Dodané řešení lze libovolně rozvíjet podle požadavku klienta.
  Řešení je bezpečné – lze řídit přístupová práva a zabezpečit informace pomocí AD RMS/AIP.

  Jak pracujeme se Zásilkami?

  1. Příjem a evidence došlých Zásilek

  Pošta a dokumenty mohou do organizace chodit přes:

  Všechna tato Pošta bude zaevidována pomocí Podatelny do Podacího deníku a podle typu Pošty jí bude přiřazen zpracovatel a lhůty do kdy se musí tato Pošta zpracovat.

  2. Zpracování Zásilky

  V Podatelně byla Zásilka klasifikována a byly jí přiřazeny parametry pro zpracování.

  V rámci systému zpracování je možné zásilku zpracovat pomocí:

  A pomocí Work Flow bude tato zpracována.

  V případě, kdy nebude Pošta zpracována včas tak budou nastaveny eskalační procedury (Work Flow), které upozorní na prodlení při realizaci pošty.

  Při evidenci odeslané nebo přijaté pošty může být vytvářena databáze respondentů neboli klientů. Která bude umožňovat zobrazit si všechny položky Knihy pošty souhrnně přes Firmu nebo Kontakt.

  3. Evidence a odeslání Zásilky

  Pošta ze společnosti bude chodit opět třemi výstupy:

  Všechny odchozí Zásilky jsou evidovány v Podacím deníku.