• Zpět
 • Napište nám

  Asistentka řeší problém s eDoCat

  Názory, zkušenosti

  Stála tehdy ve dveřích kanceláře. Byla již na odchodu, ale ještě si ten den naposledy prohlížela svého nadřízeného. Nevěděl, že se na něj dívá, byl naprosto ponořen do práce. Jeho pozornost se soustředila jen a pouze na modré světlo vycházející z monitoru. Mezi tmavým obočím se mu rýsovala jemná vráska. Zase něco nejde podle plánu, pomyslela si.

  Pozorovala ho takto už delší dobu. Scénář situace byl pokaždé stejný. Plné soustředění, ticho, nakrčené čelo, hbité prsty pohybující se po klávesnici, zoufalý povzdech.

  Lapen v subjektivitě

  Když se na něj dívala, napadala ji metafora s Platónovou jeskyní. V jejích očích byl člověkem sedícím v jeskyni. Seděl tam a na stěně pozoroval jen stíny reality, které mohl vidět díky ohni, jenž hořel za ním. Nikdy neviděl nic než ty stíny, a tak věřil, že ty stíny jsou celá realita. Mylně se domníval, že software, který mu nyní slouží, je jediný a nejlepší. Investoval do něj přece již tolik prostředků. Tyto utopené náklady byly řetězy, které ho držely na jednom místě a nedovolily mu jeskyni opustit.

  Ona v jeskyni nebyla. Neměla pohled subjektivně zkreslený pocitem moci a odpovědnosti. Rozhodla se, že svého nadřízeného z jeskyně vyvede.

  Když ten den dorazila domů, již se stmívalo. Posadila se k dubovému stolu, rozsvítila lampu a začala si do tenkého laptopu zaznamenávat podrobný popis situace.

  Výchozí stav:

  • Máme koupeny licence pro Microsoft 365.
  • Přesto platíme navíc eDoCat.
  • Musíme mít integrovanou platformu Open source Alfresco, abychom mohli eDoCat používat.
  • Naše činnosti jsou roztříštěny mezi několika systémy. Máme spoustu systémů, platforem, integrací, které spolu nejsou plně kompatibilní.
  • Přestože platíme za Microsoft 365, nevyužíváme všech jeho funkcí.
  • Zoufale nám chybí plná integrace eDoCat na MS Teams a jeho funkce.

  Pak se její prsty na klávesnici zastavily, držela je však těsně nad tlačítky s písmeny, ve střehu, připravené okamžitě zaútočit na laptop a sepsat řešení, které už se jí pomalu rýsovalo v hlavě.

  Její oči byly lehce přivřené, pohled směřoval přes vrchní hranu monitoru někam do tmavého rohu místnosti. V myšlenkách si procházela, co všechno za posledních několik dní nastudovala o systémech, které mají potenciál nadřízeného z jeskyně vysvobodit. Perfektní řešení bylo nasnadě. Koutky jejích úst se zvedly do nepatrného úsměvu a prsty se znovu rozběhly po klávesnici.

  Proč tedy nemít DIRECTIS, když…

  • Je postavený na platformě Microsoft 365, kterou rozšiřuje, a dovolí nám využít úplně všechny funkcionality, za které již platíme.
  • Nebudeme muset za licence a prostor pro provoz platit dvakrát.
  • Skládá se z řady modulů, které si budeme moci sestavit tak, jak budeme potřebovat.
  • Je plně integrovatelný na MS Teams.
  • Uživatelské rozhraní odpovídá zvyklostem z Microsoft 365.
  • Jde o kompletní řešení v souladu s normami ISO.
  • Plně nahradí funkce eDoCat a navíc přinese řadu dalších.

  Pod seznam dopsala ještě kontaktní údaje na odpovědnou osobu z firmy ACMARK s.r.o., která DIRECTIS poskytuje, a poté spokojeně zavřela laptop.

  Věděla, že právě nyní sebrala odvahu k velkému kroku. Zítra nadřízenému představí nové řešení.

  Řešení, které ho osvobodí.