• Zpět
 • Napište nám

  Vše plyne: digitalizace a jak s ní začít

  Názory, zkušenosti

  Vešla se svou sestřenicí do restaurace s rychlým občerstvením a automaticky zamířila k pokladnám, které se nacházely naproti vchodu, aby si objednala. Stála asi metr před kasami a vzhlížela nahoru k bannerům s nabídkou. Už už se nadechovala, že se sestřenice zeptá, na co má chuť, když si všimla, že vedle ní nikdo není. Polekaně sebou trhla a začala se rozhlížet po restauraci. Po pár vteřinách sestřenici spatřila.

  Stála u samoobslužného kiosku, prstem ledabyle kroužila před jeho obrazovku a sem tam do něj ťukla. Ve tváři měla soustředěný, ale klidný výraz.

  “Proč sis neobjednala normálně u kasy?”

  Sestřenice odložila rozbalený hamburger a v očích se jí cosi zablesklo. “Jak jako normálně?”

  “Normálně,” zopakovala lehce podrážděným tónem. “Jako vždycky.”

  Sestřenice nadzvedla obočí a nepatrně protočila oči. “Jako vždycky není normálně. Právě naopak.” Pravou rukou odsunula hamburger stranou, jako by si chtěla připravit dostatek prostoru pro to, co se chystala říct. “Víš, co znamená slovní spojení panta rhei?”

  Zakroutila hlavou. Už nebyla podrážděná, začínalo ji opravdu zajímat, jak bude rozhovor pokračovat.

  Vše plyne,” odpověděla vlídně sestřenice. “Podstatou všeho bytí je pohyb a změna. Je to Hérakleitova myšlenka.”

  Dvakrát do stejné řeky nevstoupíte

  Jednoduše proto, že to už není tatáž řeka. Voda v ní se proměnila, pravděpodobně s sebou odnesla nějaký drobný prach ze dna koryta. V současné době řeka přináší digitalizaci. Změna je nevyhnutelná, zbývá jediná otázka.

  Necháte se změnou rozvrátit nebo se stanete rozvracečem?

  Digitalizace je změna obchodního modelu za využití digitálních technologií. Je to nová příležitost zvýšit výnosy a tvořit hodnoty.

  Přínosy digitalizace

  Kardinální výhodou digitalizace je to, že výrazně zlepšuje práci s daty. Díky ní je snáze uspořádáte, zpracujete, budete z nich čerpat a budete schopni na základě nich předvídat. A potom také to, že jakmile vstoupíte do digitálního prostředí, povědomí o vašem podniku raketově vzroste.

  Digitalizace:

  • snižuje náklady
  • zvyšuje výkonnost,
  • eliminuje lidské chyby,
  • zabezpečuje data.

  Jak s digitalizací začít?

  Začít najednou od nuly digitalizovat se může zdát náramně náročné. Tento velký krok je ale možné rozdělit do řady menších krůčků. Položte si následující otázky.

  • Co digitalizace znamená pro náš podnik?

  Již nyní, přestože zatím nedigitalizujete, vás technologický vývoj ve vašem sektoru ovlivňuje. Zhodnoťte jeho potenciál a konkurenční tlaky a zjistěte, jak je váš podnik ovlivněn v krátkodobém i dlouhodobém horizontu. Zjistíte tak, jak moc digitalizaci potřebujete, a rovněž vám to usnadní rozhodování o tom, na jaké technologie vsadit.

  • Jak připraven je náš podnik na digitalizaci?

  Bude nutné zhodnotit, jak váš podnik momentálně pracuje s informacemi. Zaměřte se na to, jaké používáte stroje (Jsou s digitalizací kompatibilní?), a dále na to, jak vaši lidé sbírají informace a pracují s nimi. Tak zjistíte, zda je podnik na digitalizaci připraven, nebo jestli je třeba udělat ještě nějaké přípravné kroky.

  • Jaké oblasti potřebujeme digitalizovat?

  Každý podnik funguje trochu jinak. Zhodnoťte, jaké procesy budete digitalizovat, a sestavte si svůj digitální systém dle vlastních potřeb. DIRECTIS se skládá z řady modulů, ze kterých si vyberete právě ty, které se vám hodí.


  A pak už to půjde samo, můžete třeba získat nezávaznou ukázku toho, jak konkrétně může vaše digitalizace vypadat. Stůjte v čele změny právě vy!