• Zpět
 • Napište nám

  Co je korporátní paměť a proč je důležitá?

  Názory, zkušenosti

  Někteří lidé se domnívají, že Nelson Mandela zemřel již ve 20. století během svého pobytu ve vězení. Údajně si pamatují i novinové články a televizní reportáže o jeho smrti. Skutečnost je však taková, že Nelson Mandela byl z vězení osvobozen, stal se prezidentem JAR a zemřel až v roce 2013.

  Fenomén falešné paměti nazývající se podle výše popsaného jevu Mandela efekt je poměrně běžně vyskytující se chyba v kolektivní paměti. Celé řady lidí mají pocit, že si některé události pamatují jinak, než se doopravdy staly. Lidé jsou například skálopevně přesvědčeni, že ve filmu či písničce vždy byla řečena jiná slova, než jsou nyní.

  Řekl Darth Vader slavný výrok: “Luke, I am your father”? Má Pikachu na konci ocasu černou barvu?

  Co se týče našich individuálních životů, nemáme k lidské paměti příliš mnoho alternativ, na které bychom se mohli spoléhat. Ale opravdu je rozumné svěřovat korporátní paměť na starost lidem, když jsme (i když to neradi slyšíme) tak poruchoví?

  Korporátní paměť je důležitou součástí intelektuálního kapitálu

  Korporátní paměť je soubor informací a dat, které společnost nastřádala za dobu své existence a které definují její podstatu a fungování. Korporátní paměť zahrnuje rovněž různorodé interní procesy, nápady, vynálezy, praktiky a know-how společnosti. Jsou to vzpomínky vašeho podniku.

  Do korporátní paměti investujete každý den. Nechtěli byste, aby byla korporátní paměť zaznamenaná a uchovaná naprosto bezchybně?

  Korporátní amnézie je černá díra

  Lidé zapomínají a pokud jsou to lidé, kdo nese vzpomínky vašeho podniku, bude zapomínat i váš podnik. Nedigitální správa informací vede ke ztrátě informací. Vaše společnost zapomene, jak dělat věci, pokud lidé, kteří tyto informace drželi, odejdou nebo zapomenou.

  • Žádný progres: Váš podnik se bude muset neustále znovu a znovu učit ty samé věci dokola. Naopak nebude-li docházet ke korporátní amnézii, bude fungování vašeho podniku stát na osvědčené praxi. 
  • Stále v kruhu chyb: Krysa se po čase naučí projít bludištěm, protože se jí v paměti uloží, která cesta nebyla správná. Pokud váš podnik zapomene, že nějaké chyby v minulosti byly provedeny, budou je vaši lidé opakovat.
  • Ztráta času: Nebude-li se podnik efektivně učit ze svých zkušeností a správně se rozhodovat a bude-li se neustále nucen vracet do minulosti, ztratíte spoustu cenného času.
  • Zbytečné náklady: Mezi zaseknutím se na místě, zbytečnými chybami, ztrátou času a náklady existuje přímá úměra.

  Kdo si bude pamatovat místo vás?

  Jedním z nejefektivnějších nástrojů pro dosažení optimální korporátní paměti je intranet. Intranet, privátní síť, je interaktivní instrument pro lepší komunikaci, plánování, podporu, archivaci dokumentů a správu informací.

  Intranet funguje jako živá knihovna. Perfektně zachycuje a uchovává inovace, objevy, nápady a postřehy a přispívá ke tvorbě kolektivního vědění. Informace jsou díky němu vždy viditelné, vyhledatelné a využitelné.


  Nezapomeňte na to!